Water Blend Face & Body Foundation : Make Up For Ever

ลีเป็นแฟน Make Up For Ever มาตั้งแต่ ตัวรองพื้น HD ค่ะ แต่ก็อะนะ นิสัยผู้หญิงมันก็ขี้เบื่อบ้างอะไรบ้าง ก็เปลี่ยนไปเรื่อย ก็ไปใช้ ชาแนล ดิออร์ ลังโคม ของเกาหลีบ้าง พวก Etude อะไรพวกนี้ แล้วก็มาป๊ะ กับตัวนี้

Advertisements