Water Blend Face & Body Foundation : Make Up For Ever

ลีเป็นแฟน Make Up For Ever มาตั้งแต่ ตัวรองพื้น HD ค่ะ แต่ก็อะนะ นิสัยผู้หญิงมันก็ขี้เบื่อบ้างอะไรบ้าง ก็เปลี่ยนไปเรื่อย ก็ไปใช้ ชาแนล ดิออร์ ลังโคม ของเกาหลีบ้าง พวก Etude อะไรพวกนี้ แล้วก็มาป๊ะ กับตัวนี้… Read More Water Blend Face & Body Foundation : Make Up For Ever